Resultaten Jaar: 2018
Active
1726
  (inactive: 0    totaal: 1726)
 
     
 
Niet gestart
Gestart
Uitgevallen
Uitgelopen
Vrouwen (202)
128
74
73
1
Mannen (1524)
1145
379
339
40
Totaal (1726)
1273
453
412
41
 
     
Vrouwen 12 Km (53)
29
24
23
1
Mannen 12 Km (399)
295
104
90
14
Totaal 12 Km (452)
324
128
113
15
 
     
Vrouwen 20 Km (84)
56
28
28
0
Mannen 20 Km (691)
510
181
158
23
Totaal 20 Km (775)
566
209
186
23
 
     
Vrouwen 30 Km (44)
27
17
17
0
Mannen 30 Km (315)
240
75
73
2
Totaal 30 Km (359)
267
92
90
2
 
     
Vrouwen 40 Km (21)
16
5
5
0
Mannen 40 Km (119)
100
19
18
1
Totaal 40 Km (140)
116
24
23
1
 
     
 
     
Dag 1
     
Vrouwen (202)
128
74
2
72
Mannen (1524)
1145
379
22
357
Totaal (1726)
1273
453
24
429
 
     
Vrouwen 12 Km (53)
29
24
0
24
Mannen 12 Km (399)
295
104
1
103
Totaal 12 Km (452)
324
128
1
127
 
     
Vrouwen 20 Km (84)
56
28
2
26
Mannen 20 Km (691)
510
181
12
169
Totaal 20 Km (775)
566
209
14
195
 
     
Vrouwen 30 Km (44)
27
17
0
17
Mannen 30 Km (315)
240
75
9
66
Totaal 30 Km (359)
267
92
9
83
 
     
Vrouwen 40 Km (21)
16
5
0
5
Mannen 40 Km (119)
100
19
0
19
Totaal 40 Km (140)
116
24
0
24
 
     
 
     
Dag 2
     
Vrouwen (72)
12
32
2
30
Mannen (357)
230
127
8
119
Totaal (429)
270
159
10
149
 
     
Vrouwen 12 Km (24)
14
10
1
9
Mannen 12 Km (103)
73
30
1
29
Totaal 12 Km (127)
87
40
2
38
 
     
Vrouwen 20 Km (26)
14
12
1
11
Mannen 20 Km (169)
104
65
5
60
Totaal 20 Km (195)
118
77
6
71
 
     
Vrouwen 30 Km (17)
9
8
0
8
Mannen 30 Km (66)
40
26
2
24
Totaal 30 Km (83)
49
34
2
32
 
     
Vrouwen 40 Km (5)
3
2
0
2
Mannen 40 Km (19)
13
6
0
6
Totaal 40 Km (24)
16
8
0
8
 
     
 
     
Dag 3
     
Vrouwen (30)
17
13
0
13
Mannen (119)
48
71
2
69
Totaal (149)
65
84
2
82
 
     
Vrouwen 12 Km (9)
1
8
0
8
Mannen 12 Km (60)
8
21
1
20
Totaal 12 Km (38)
9
29
1
28
 
     
Vrouwen 20 Km (11)
10
1
0
1
Mannen 20 Km (60)
23
37
1
36
Totaal 20 Km (71)
33
38
1
37
 
     
Vrouwen 30 Km (8)
6
2
0
2
Mannen 30 Km (24)
13
11
0
11
Totaal 30 Km (32)
19
13
0
13
 
     
Vrouwen 40 Km (2)
0
2
0
2
Mannen 40 Km (6)
4
2
0
2
Totaal 40 Km (8)
4
4
0
4
 
     
 
     
Dag 4
     
Vrouwen (13)
12
1
0
1
Mannen (69)
29
40
0
40
Totaal (82)
41
41
0
41
 
     
Vrouwen 12 Km (8)
7
1
0
1
Mannen 12 Km (20)
6
14
0
14
Totaal 12 Km (28)
13
15
0
15
 
     
Vrouwen 20 Km (1)
1
0
0
0
Mannen 20 Km (36)
13
23
0
23
Totaal 20 Km (37)
14
23
0
23
 
     
Vrouwen 30 Km (2)
2
0
0
0
Mannen 30 Km (11)
9
2
0
2
Totaal 30 Km (13)
11
2
0
2
 
     
Vrouwen 40 Km (2)
2
0
0
0
Mannen 40 Km (2)
1
1
0
1
Totaal 40 Km (4)
3
1
0
1